Muudatused vanemahüvitistes 2022

2022. aasta muudatused vanemahüvitise ja lapsepuhkuste süsteemis

1.aprillil jõustuvad vanemahüvitiste ja lapsepuhkuste korra muudatused, mille eesmärk on muuta lapsi kasvatava pere elu lihtsamaks ja paindlikumaks. Tänu muudatustele saavad pered just nende vajaduste järgi leida sobiva lahenduse, kuidas laste kasvatamist planeerida.

Paindlikkust lisab jagatav vanemahüvitis ja võimalus mõlemal vanemal samal ajal väikelapsega kodus olla. Lisandub ka võimalus ajatada lapsepuhkus kuni 14 aasta peale. Muudatustega pakub riik vanematele rohkem võimalusi töö- ja pereelu ühitada, pakkudes vanemapuhkuste ja -hüvitiste süsteemis enam valikuvõimalusi ning soodustades vanemate vahel hoolduskoormuse jagamist.

Kõiki täiendavaid puhkuseid arvestab ja maksab välja Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA). Töötaja peab ainult tööandjat teavitama puhkusesoovist, avalduse teeb ta SKA lehele ja sealt tuleb avalduse rahuldamise kohta teade tööandjale. Tööandja jaoks on see palgaarvestamisel tavaline puudumine, mis põhipuhkusepäevade arvestust ei mõjuta. Täiendavat arvestust nende päevade kohta pidada ei ole vaja.

 

Mõned muudatused:

Isapuhkus

 • 30 kalendripäeva
 • õigus kasutada isal alates 30 kalendripäeva enne tähtaega kuni lapse 3-aastaseks saamiseni (3-aastaseks saamise aasta k.a.)
 • õigus kasutada ühes osas või osade kaupa
 • tööandja võib keelduda lühemast kui 7 kalendripäeva pikkusest ajavahemikust
 • tööandjat tuleb teavitada ette 30 kalendripäeva kui ei lepita kokku teisiti

Emapuhkus (praegune dekreet ehk sünnituspuhkus)

 • õigus kasutada emal kuni 100 kalendripäeva ja 70 kalendripäeva peab kasutama enne sünnitustähtaega, kui ei kasuta siis kalendripäevade arv väheneb
 • tööandjat tuleb teavitada ette 30 kalendripäeva kui ei lepita kokku teisiti

Vanemapuhkus (praegune lapsehoolduspuhkus)

 • õigus kasutada last kasvataval vanemal kuni lapse 3-aastaseks saamiseni (3-aastaseks saamise aasta k.a.)
 • õigus on puhkust kasutada ja katkestada teatades sellest tööandjat 30 kalendripäeva ette

 

Lapsepuhkus

 • õigus kasutada nii isal kui emal eraldi
 • lapsepõhine
 • 10 tööpäeva kuni lapse 14-aastaseks saamiseni (14-aastaseks saamise aasta k.a.)
 • mitme lapse puhul kuni 30 kalendripäeva kalendriaastas
 • kui töötaja soovib kasutada lapsepuhkust kuni 15 kalendripäeva aga see ei ole märgitud puhkusegraafikusse siis tuleb tööandjat 14 kalendripäeva ette teatada
 • rohkem kui 15 kalendripäeva puhul tuleb tööandjat 30 kalendripäeva ette teatada

Puudega lapse vanema lapsepuhkus

 • õigus kasutada emal või isal
 • 1 tööpäev kuus (seadus ei näe ette puhkusepäevade liitmist aga töötaja ja tööandja omavahelise kokkuleppena võib seda teha)
 • lapsepõhine
 • tööandjat tuleb teavitada ette 30 kalendripäeva kui ei lepita kokku teisiti
 • puhkusenõue aegub selle sissenõutavaks muutumise kalendriaasta lõppedes ehk siis uuel kalendriaastal hakkab 1 tööpäeva õigus kuus jälle otsast peale ja puhkusepäevad, mis jäid kasutamata, aeguvad.

 

Täpsemat infot saad Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt:

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/vanemapuhkuste-ja-huvitiste-susteemi-muudatused

 

About The Author