Ettevõtte registreerimine

Ettevõtte registreerimine

Kui olete leidnud sobiva ettevõtlusvormi, valinud ärinime ning tegevusala, saate alustada ettevõtte registreerimist. Selleks on kaks võimalust: elektrooniline registreerimine e-äriregistri portaalis või notari kaudu. Äriregistri pidaja kannab teie ettevõtte äriregistrisse.

Elektrooniline registreerimine e-äriregistris

Elektrooniline registreerimine on kõige mugavam ja kiirem võimalus ettevõtte asutamiseks. E-äriregistrisse sisenemiseks tuleb teil end autentida. Äriühingu saate registreerida elektrooniliselt vaid siis, kui kõik asutamisega seotud isikud (juhatuse liikmed, asutajad, nõukogu liikmed jt) saavad esmakandeavalduse ja asutamisdokumendid digitaalallkirjastada.

Kui äriühingu juhatus asub välisriigis, peab ühing määrama ka kontaktisiku. Välisriigi kodanikul, kes soovib Eestis ettevõtlusega tegeleda, on mõistlik hakata Eesti e-residendiks. E-residendi digitaalne identiteet pakub välisriigi kodanikele turvalist ligipääsu Eesti riigi e-teenustele, muu hulgas võimalust dokumente veebis digitaalselt allkirjastada.

E-äriregistri portaalis on võimalik registreerida osa-, täis- ja usaldusühingut, mittetulundusühingut ning alustada ettevõtlust FIE-na. Tulundusühistut ning aktsiaseltsi elektrooniliselt asutada ei ole võimalik.

Osaühingu elektroonilisel registreerimisel tuleb sisestada asutajate ning loodava ühingu andmed, ärinimi, kujundada tüüppõhikiri, tasuda riigilõiv ja soovi korral teha osakapitali sissemakse. Osaühingu saab asutada ka ilma kohese osakapitali sissemakseta.

Ettevõtte saab elektrooniliselt registreeritud paarikümne minutiga, ent mõistlik on arvestada ajakuluks siiski üks tööpäev. Endaga seotud ettevõtete andmeid on võimalik kontrollida e-äriregistrist tasuta.

 

Ettevõtte registreerimine notari abil

Kindlasti tuleb teil asutada ettevõte notari abil, kui:

 • äriühingu põhikapitali sissemakse pole rahaline, vaid rahaliselt hinnatav ja osaühingule üleantav asi või varaline õigus (näiteks seadmed, tarkvara vms)
 • äriühingu asutajad ei saa asutamisdokumente digiallkirjastada.

Esmalt tasuge põhikapitali sissemakse ning riigilõiv. Seejärel tuleb teil notari abiga koostada ja äriregistrile esitada järgnevad dokumendid:

 • asutamisleping
 • põhikiri
 • avaldus
 • sidevahendite andmed
 • panga tõend põhikapitali sissemakse kohta
 • tõend riigilõivu tasumise kohta.

Notar valmistab teile ette vajalikud dokumendid ning notaribüroodes on olemas ka kõik äriühingute asutamiseks vajalikud näidised ja dokumendipõhjad. Ettevõtte asutamine notari kaudu võtab aega üldjuhul 2–3 päeva.

 

Ettevõtte registreerimise kulud

Riigilõiv osaühingu, aktsiaseltsi ja tulundusühistu äriregistrisse kandmise eest on 200 eurot. FIE, täisühingu ja usaldusühingu registrisse kandmine maksab 20 eurot.

Riigilõiv ettevõtte registreerimiseks kiirmenetluse korras e-äriregistri kaudu on 265 eurot.

Kui registreerite ettevõtte notari abil, lisanduvad kandeavalduse tasule notaritasud.

Käibemaksukohustuslaseks registreerimine

Kui ettevõtte maksustatav käive ületab 40 000 eurot kalendriaastas, tuleb ettevõte registreerida maksu- ja tolliametis käibemaksukohustuslasena. Registreerumisavaldus tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul alates hetkest, mil 40 000 euro käibe piir ületati. Kui käive on väiksem, pole registreerimine kohustuslik.

Maksustatava aastakäibe hulka ei arvestata põhivara võõrandamist. Teil ei teki registreerimiskohustust ka siis, kui kogu maksustatava käibe moodustab nullprotsendilise käibemaksumääraga maksustatav käive.

Äriregistri ettevõtjaportaalis on võimalik uue ettevõtte asutamise käigus registreerida loodav ühing kohe ka käibemaksukohustuslaseks ning samas registreerida töötajad.

Käibemaksukohustuslaseks registreerimine väiksema käibe korral

Alla 40 000 eurose aastakäibega ettevõte registreerige käibemaksukohustuslaseks juhul, kui plaanite osta toodangu valmistamiseks või teenuste osutamiseks kallist põhivara või toorainet (arvutid, seadmed, tootmisliinid jms). Registreerimine annab teile õiguse kaupade ja teenuste ostmisel tasutud sisendkäibemaksu riigilt tagasi saada. Sisendkäibemaksu suurus sõltub sellest, kui palju ja missuguse käibe tarbeks kaupa ja teenuseid ostsite. Sellisel juhul peate te tõendama, et tegelete ettevõtlusega Eestis või alustate ettevõtlust Eestis.

Ettevõtjate otsing äriregistrist

E-äriregistris saate teha päringuid juriidiliste isikute kehtivate ja varasemate andmete kohta. Te saate otsida ettevõtjaid nime osa järgi või pärida konkreetse ettevõtja andmeid registrikoodi alusel.

Osaühing on kõige levinum ettevõtlusvorm Eestis. Osaühingu eelisteks on:

 • lihtne ja kiire registreerimine;
 • suhteliselt madal nõutud osakapital (2500 eurot);
 • puudub osanike isiklik varaline vastutus osaühingu kohustuste eest.

Osaühingut saab asutada ka ilma osakapitali sissemakseta tingimusel, et ühingu osakapital ei ole suurem kui 25 000 eurot. Osakapitali sisse maksmata saab asutada osaühingu üksnes füüsiline isik või mitu füüsilist isikut. Osaühingu sissemakseta asutamine ei vabasta osanikke siiski sissemaksu tegemisest. Sissemakse tuleb teha pärast osaühingu asutamist.

Mida tuleb teha enne osaühingu asutamist

Enne osaühingu asutamist leidke vastused järgmistele küsimustele:

 • Millisel tegevusalal alustate tööd? Peate omale valima põhitegevusala, kasutades ametlikku Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit EMTAK.
 • Milline saab olema osaühingu ärinimi? Kontrollige valitud ärinime sobivust e-äriregistri nimepäringu
 • Kes on osanikud ja kes on juhatuse liikmed?
 • Kui suur on osanike osakapitali sissemakse?
 • Kus saab olema osaühingu tegevuskoht ja asukoha aadress?
 • Milline saab olema osaühingu juhtimine?

Milliseid dokumente vajate osaühingu asutamiseks

Osaühingu asutamiseks tuleb sõlmida asutamisleping ja kinnitada põhikiri. Asutamislepingu sõlmivad asutajad. Kui asutajaks on ainult üks isik, teeb ta asutamisotsuse. Asutamisleping ja sellega kinnitatud põhikiri peab olema notariaalselt tõestatud.

Osaühingu asutamisel nn kiirmenetluses on võimalik kasutada tüüpdokumente, mis on kättesaadavad äriregistri infosüsteemis. Sel juhul asendab tüüppõhikiri notariaalset asutamislepingut ja selle lisana kinnitatud põhikirja.

Määrata tuleb juhatuse liikmed. Osaühingu äriregistrisse kandmise avaldusele tuleb lisada kõigi juhatuse liikmete notariaalselt kinnitatud nõusolekud juhatuse liikmeks olemise kohta. Kui osaühing asutatakse kiirmenetluses, nõukogu liikmete ja audiitori olemasolu korral ka nende digiallkirjastatud nõusolek nõukogu liikmeks või audiitoriks olemise kohta.

Osaühingu äriregistrisse kandmise avaldusele tuleb lisada panga- või makseasutuse teatis osakapitali rahalise sissemakse tegemise kohta või mitterahalise sissemakse korral sissemakse osaühingule üleandmise leping ja selle väärtust tõendavad dokumendid.

Kui asutate osaühingu notari abil, valmistab notar teie jaoks ette osaühingu asutamise avalduse, asutamislepingu ning põhikirja.

Mida tuleb teha pärast osaühingu registreerimist

Olenevalt ettevõtte tegevusalast ja suurusest tuleb teha veel erinev hulk samme.

 • Esmalt tuleb teil avada osaühingule pangakonto, kuhu kantakse osaühingu osakapital, mille olite ettevõtte asutamisel kandnud kohtu deposiitkontole või panga e-stardikontole. Ilma osaühingu äriregistrikoodita pangakontot avada ei ole võimalik.
 • Kui alustate tegevust erinõuetega tegevusalal, tuleb teil taotleda omavalitsuselt või vastavalt riigiasutuselt tegevusluba või litsentsi.
 • Kui teie osaühingu planeeritav aastakäive ületab 40 000 eurot, tuleb end registreerida käibemaksukohustuslasenamaksu- ja tolliametis.
 • Kui palkate töötajad, tuleb töötajad registreerida tööle asumise päeval maksu- ja tolliametis töötamise registris.

Allikas: www.eesti.ee

 

About The Author