projekti kirjutamine

Hea projekti kirjutamine

Projekti kirjutamine ei ole lihtne, hea projekti kirjutamine võib olla lausa keeruline. Ometi on teatud pidepunkte, mida jälgides saab selle protsessi mugavamaks muuta. Täna toomegi välja mõned lihtsad näpunäited, mida silmas pidades hea projekti kokku panek varasemast vähem peamurdmist vajab.

 • Mõtle hästi läbi, milleks seda projekti vajad?
 • Pane paika, mis sõnumi või info see teistele anda võiks?
 • Koosta nimekiri eeldustest ja esemetest, mida sa vajad oma projekti elluviimiseks?

Kui need kolm küsimust on vastatud on pool tööd juba tehtud. Nüüd jääb vaid kirjapanemise vaev.

 • Sõnasta projekti vajadus võimalikult täpselt ja lühidalt.
 • Kirjuta, mis väärtust see projekt annab, mida sa sellega parandada või muuta plaanid?
 • Otsi koostööpartnereid, kes võiksid sind kuidagi sinu projektis aidata, ettevõtted või ühendused, kes on sinu projekti teemaga seotud või käsitlevad samu teemasid.
 • Kaardista tegevusplaan ja kirjelda iga punktiga seotud ülesanded.
 • Koosta eelarve, pane kirja kõik projektiga seotud kulud, sh mitterahalised kulud.
 • Analüüsi, kas sellise eelarvega on projekt mõistlik.
 • Leia finantseeringud, kirjutades ettevõtetele, kes oleksid valmis sind toetama.
 • Täpsusta, kellele sa oma projekti kirjutad? Kas summadest, mida nad pakuvad piisab sinu projektiks?
 • Mõtle, mis on sinu projekti väärtus, kas see on piisav, et seda rahastataks?

Kui projekt kirjas, tuleb veel mõned ülesanded täita:

 • Täida rahastamiseks taotlusvorm, selle saad rahastaja kodulehelt või võttes ühendust rahastajaga.
 • Vormista projekt ühtseks tervikuks. See koosneb tiitellehest, kus on kirjas projekti idee, isik, kes projekti koostas, tegutsemise eesmärgid ja kohad, kontaktid, vahendid, projektiga seotud isikud jne. Sh olemasolevate ressursside kirjeldus, mis on projektiga seotud.
 • Kirjelda ära oma projekti elluviimise võimalikult täpne ajakava.
 • Pane paika rahavood. Ole võimalikult täpne ja realistlik, see on projekti üks olulisemaid osi, mida rahastaja jälgib, kas rahaliselt tullakse toime.
 • Vii läbi SWOT analüüs- tugevuste, nõrkuste, ohtude ja võimaluste analüüs.
 • Kirjelda, miks just sinu projekt väärib rahastust, sõnasta võimalikud riskid ning nende vältimisvõimalused.

Kõige lõpuks võta projekt lühidalt kokku, kirjutades kokkuvõte. Soovime sulle edu ja kui tekib küsimusi või vajad abi, siis oleme vaid telefonikõne kaugusel!

 

About The Author