Mida me teeme?

Konsultatsioon

Äriplaani kirjutamine

Konsultatsioon

Kui pärast kõigi teenustega tutvumist jäi õhku veel mingeid küsimusi või tekkis uusi, siis pakume nendele vastuste saamiseks välja tunnipõhise konsultatsiooni, kus saame individuaalse vestluse käigus keskenduda just teie konkreetsele teemale ning leida lahendused kõigile muredele.

Konsultatsiooniks valmistudes saate endale kirja panna kõik teemad, mida puudutada soovite ja hea oleks need enne ka konsultandile saata, et ta saaks vajadusel vastused leida ka kõige spetsiifilisematele küsimustele.

Aja leidmise suhtes oleme paindlikud ja proovime teid aidata esimesel võimalusel. Kuna põhiliselt toimuvad vestlused veebisilla vahendusel, siis saame aitada ükskõik millises Eesti otsas või ka välisriigis klient parajasti olema juhtub.

Pakume konsultatsiooniteenust järgnevatel teemadel:

 • Projektiidee sobivuse hindamine toetusmeetmete ja arengukavadega
 • Abi projekti elluviimiseks sobiva rahastamisallika leidmisel
 • EL tõukefondide programmidest toetuste taotlemise nõustamine
 • Riiklike toetusprogrammide alane nõustamine
 • Äriplaani koostamise ja elluviimise nõustamine
 • Projektitaotluste koostamise alane nõustamine
 • Ettevõtte kitsaskohtade hindamine ja likvideerimise nõustamine
 • Arendusplaanide elluviimise nõustamine
 • Abi ettevõtja jaoks sobiliku ärikonsultandi leidmisel
 • Lepingute sõlmimise nõustamine
 • Abi koostööpartnerite leidmisel
 • Projekti juhtimise ja aruandluse nõustamine
 • Järelnõustamine
Soovid meiega koostööd teha?

Võta ühendust ->